Skretting og Langemyr med brev til innbyggerne

foto