Søker råd hos politiet om næringslivstoppens private utbygging

foto