Smittesituasjonen: Grønt nivå for skoler og barnehager