Skal utrede mer gjenbruk av dagens E18-trasé

foto