Her delte de ut ni fartsbøter og beslagla ett førerkort

foto