Fant narkotika, våpen og dynamitt under ransakingen