Vil fjerne lappesystemet til helsesøstrene på videregående skole