Lover både musikk og aktiviteter når den lille plassen rigges til fest

foto