- Mange sitter hjemme i stua og lurer på hva de kan bidra med

foto