Nedjusterer verdi på tyvegods, men dette kunne gått mye verre