– Bosettingen av flyktninger presser det kommunale arbeidet til det ytterste