Vil bevare sjømerkingen av Smørsund som en attraksjon