– Rådmannen kan ikke selv avgjøre egen habilitet

foto