Mange trygghetsalarmer er i øyeblikket ute av funksjon

foto