Meningsmålinger kan ikke bli en viktig politisk rettesnor