Det budsjetteres med kr 16.500 per plass i Vardeheia

foto