– Mer åpenhet vil øke tilliten hos befolkningen

foto