Slik gikk det med underskriftskampanjen for å granske utviklingen av havna

foto