- Mannen er høyst sannsynlig smittet i Grimstad

foto