I full gang med å rive næringsbygg: Her kommer ny butikk

foto