Politiet har henlagt anmeldelsen av rådmannen

foto