Har ikke ressurser til å følge opp ulovlig camping

foto