Pukkverket vil vente med ny adkomst til E18-trasé er klar