Har stort flertall: – Skal ikke drive rå maktutøvelse

foto