– Veldig glad for godkjenningen, men føler likevel et skår i gleden

foto