Gleder seg over prioritering av barn og unge i budsjettet