Sto utenfor arbeidslivet i to år, men her er hun helt sjef