Ester (103) kommer ikke ut av senga alene, men får ikke sykehjemsplass