Strid om restaurantbygg: – Det faller på sin egen urimelighet

foto