Ifølge en pressemelding har nemlig investeringsselskapet Valinor gått sammen med den tidligere Morrow-direktøren for å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag. Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries, som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i Orkland kommune.

Terje Andersen sluttet på dagen i Morrow Batteries sommeren 2022, og er nå administrerende direktør i Elinor Batteries.

Den nye batterifabrikken i Trøndelag kan ifølge pressemeldingen gi flere tusen nye arbeidsplasser og vil utgjøre investeringer i milliardklassen.

Første byggetrinn av fabrikken påbegynnes allerede i 2024, og produksjonen fra første modul starter etter planen medio 2026. Den første modulen vil kreve investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Det planlegges tre moduler frem til 2030. Ved fullskala produksjon vil kapasiteten være på om lag 40 GWh.