Kommunen blar opp flere millioner for dette bygget

foto