Mener de avdekket brudd i halvparten av bedriftene