Vil vurdere kompensasjon etter TikTok-forbudet

foto