- Løyperoping hører ikke heime i ei tur- eller treningsløype

foto