Håper å få kjøpt tomtene i Prestegårdsskogen

foto