Har fått inn 2.000 søknader om kompensasjon fra kunder som var lenge uten strøm

foto