– Må vurdere om vi kan gjøre mer for å forebygge flom