Over 20.000 har registrert seg: Men én gruppe etterlyses

foto