Rykket ut til Hasseltangen etter melding om stor ansamling av ungdom

foto