Selger to tomter til Bibelskolen – som skal utvide