Foreslår å oppheve deler av kommunedirektørens avskjedsvedtak

foto