Utvikler stort dataspill i nystiftet selskap

foto