– Kan være greit å vente med å innføre en ny strategi før vi vet at en annen er mye bedre

foto