Dette gjorde sterkest inntrykk på FrP-politikeren i 2018

foto