Invitere til jobbfrokost som et ledd i inkluderingsdugnaden

foto