I 1939 var brødrene enige om båtplassen. I 2022 krangler arvingene om denne

foto