Skal godt gjøres å komme tørrskodd til bords her

foto