Kommunen vil intensivere arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot eldre