Peker på en klar årsak til sviktende besøk i havna