Vil erstatte nedbrent hus i strandsonen, men kommunedirektøren anbefaler nei